شرکت سپهر صنعت آرتا آزمایشگاه شرکت سپهرصنعت دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

آقای دکتر بابایی

شماره تماس:

09188801050

شماره سریال دستگاه:

11112

ثبت درخواست:

1402/03/20

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان آزمایشگاه احیا نمونه گیر اتوماتیک نوار نقاله

درخواست کننده:

آقای مهندس کورکی

شماره تماس:

09131795561

شماره سریال دستگاه:

80103

ثبت درخواست:

1402/03/21

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان آزمایشگاه احیا نمونه گیر اتوماتیک نوار نقاله

درخواست کننده:

آقای مهندس صادقی

شماره تماس:

09132790226

شماره سریال دستگاه:

80103

ثبت درخواست:

1402/03/28

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان آزمایشگاه احیا نمونه گیر اتوماتیک نوار نقاله

درخواست کننده:

آقای مهندس صادقی

شماره تماس:

09132790226

شماره سریال دستگاه:

80103

ثبت درخواست:

1402/03/30

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر آزمایشگاه مرکزی دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

آقای مهندس ناصری

شماره تماس:

09131794589

شماره سریال دستگاه:

12110

ثبت درخواست:

1402/04/11

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت افرا سنگ یزد دستگاه تست دیویس تیوب

درخواست کننده:

مهندس یساری

شماره تماس:

09308365415

شماره سریال دستگاه:

13112

ثبت درخواست:

1402/04/13

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت سنگ آهن مرکزی آزمایشگاه دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک

درخواست کننده:

آقای مهندس رایگان

شماره تماس:

09137769972

شماره سریال دستگاه:

11105

ثبت درخواست:

1402/04/14

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر آزمایشگاه مرکزی دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

آقای مهندس ناصری

شماره تماس:

09131794589

شماره سریال دستگاه:

12110

ثبت درخواست:

1402/04/20

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت صبانور ایرانیان آزمایشگاه شرکت صبانور ایرانیان دستگاه تست دیویس تیوب

درخواست کننده:

خانم مهندس گوهری

شماره تماس:

09032571373

شماره سریال دستگاه:

13117

ثبت درخواست:

1402/04/24

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور ( همدان ) آزمایشگاه شرکت صبانور سایت همدان دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

آقای مهندس تارمرادی

شماره تماس:

09189042795

شماره سریال دستگاه:

12117

ثبت درخواست:

1402/04/26

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت فولاد زرند ایرانیان دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس منوچهری

شماره تماس:

09132976707

شماره سریال دستگاه:

12131

ثبت درخواست:

1402/05/20

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

شرکت بازرگانی متیل همیار آزمایشگاه متیل در سایت اصفهان دستگاه تست بلین اتوماتیک

درخواست کننده:

مهندس احمدی

شماره تماس:

09121732270

شماره سریال دستگاه:

12115

ثبت درخواست:

1402/05/21

شرح مختصر:

0

توضیحات بیشتر

keyboard_arrow_up