اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس عمادآبادی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12112

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-03-20

شرح نیازمندی:

چراغ سنسور چشمی بالایی دستگاه دائما روشن بوده و مانع از انجام تست می شود.

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

آقای مهندس حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402-03-22

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

سنسور چشمی بالایی دچار مشکل شده و همواره روشن بود که مانع مکش مایع و انجام تست می شد.
  • در اسرع وقت نیروی شرکت (آقای مهندس حسینی) برای انجام تغییرات به صورت حضوری و با هماهنگی با آقای عمادآبادی به منطقه گل گهر اعزام شدند.
  • تعویض سنسور چشمی با سنسور جدید
  • چک آپ مجدد سیستم، وایرینگ، اجزای داخلی و تمیزکاری ظاهری دستگاه
  • کالیبراسیون مجدد و انجام تعدادی تست در حضور مسئول آزمایشگاه (آقای مهندس عمادآبادی)
keyboard_arrow_up