خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سعید حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402/03/23

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید و چک آپ عملکردی دستگاه و تمیزکاری ظاهری
  • سخت بودن تنظیم پارامترهای دیوایدر از نظر مسئول حاضر (اقای مهندس معینی)
  • ارائه توضیحاتی درباره نحوه تست دیوایدر
  • به طور کلی از بابت فنی دستگاه مورد خاصی نداشت
keyboard_arrow_up