اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس ناصری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12110

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/20

00:09

شرح نیازمندی:

خطا در کالیبراسیون بلین و اختلاف 80 عددی در عدد بلین نمونه کوارتز

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up