اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس ناصری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12110

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/11

00:12

شرح نیازمندی:

با روشن کردن دستگاه، صفحه نمایش بالا نمی آید و عملا روشن نمی شود.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up