اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس صادقی

اطلاعات دستگاه:

نمونه گیر اتوماتیک نوار نقاله - 80103

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/03/30

00:12

شرح نیازمندی:

خرابی دستگاه و عدم کارکرد صحیح

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up