اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس منوچهری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12131

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/05/20

00:12

شرح نیازمندی:

در تاریخ مذکور مهندس منوچهری متقاضی اطلاعات مربوط به دستگاه بلین اتوماتیک داشته اند. استارندارد مربوط و عملکرد و رنج اندازه گیری دستگاه.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up