اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس صادقی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12129

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-03-07

شرح نیازمندی:

طبق گفته ایشان یک قطره روغن در زیر شیشه دیده شده است و همچنین سطح مایع کمی زیر خط نشان قرار گرفته است که احتمال می دهند که سطح مایع کم شده است.

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402-03-07

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

قطره ای روغن در زیر انحنای شیشه مشاهده شده است که احتمال می دهند از نشتی بنا به هر دلیلی باشد. و همچنین طبق گفته ایشان سطح مایع نیز کمی افت داشته است.
  • موارد مختلف به صورت تلفنی بررسی شد.
  • همچنین تصویری از روغن زیر شیشه برای ایمیل فنی ارسال گردید.
  • قرار شد که اگر سطح مایع بیشتر افت کند مراتب اطلاع رسانی شود تا نیروی فنی در محل بررسی بیشتر انجام دهد و اگر نشتی ادامه پیدا نکرد مورد خاصی نیست و برای تست مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
keyboard_arrow_up