خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1401/11/18

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • شیر برقی شماره 2 به علت خرابی تعویض شد
  • برق کشی داخلی و عملکرد دستگاه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید دستگاه نشتی دارد و سطح مایع ثابت نمی ماند. مورد پیدا شد که از پیچ هایی بود که شرکت آریا جنوب اریانیان بسته بوندن و شل بود. به همین منظور تمامی موارد چک شده و محکم گردید و دستگاه آماده تست شد و شیرها بالاخص شیر دستی تنظیم شدند.
  • دستگاه با شرایط جدید کالیبره شد
  • برنامه HMI مطابق آخرین ورژن (وجود سمپل کد) آپدیت گردید.
keyboard_arrow_up