اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

خانم مهندس گوهری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست دیویس تیوب - 13117

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/24

15:00

شرح نیازمندی:

درخواست راهنمایی برای تنظیم و راه اندازی گوس متر

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up