خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1401/12/15

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • تنظیم رگلاتور فشار
  • آموزش نحوه کار با رگلاتور فشار به اپراتور دستگاه
keyboard_arrow_up