اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای دکتر بابایی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 11112

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/03/20

00:20

شرح نیازمندی:

راهنمایی جهت کانفیگ (برقراری ارتباط بین pt و نمایشگر) دستگاه را می‌خواستند.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up