اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس رایگان

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 11105

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/14

00:08

شرح نیازمندی:

عدم برقراری ارتباط PT و نمایشگر دستگاه

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up