خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1401/03/23

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازکردن سیستم لاین کشی ها، شیر ها و سل های ۱و۲ و تعویض لاین و شیر های سل ۲
  • اضافه کردن منبع تغذیه فشارسنج مستقل از باطری
keyboard_arrow_up