اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

آقای مهندس تارمرادی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12117

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/26

14:00

شرح نیازمندی:

درخواست راهنمایی جهت تخلیه روغن بلین و کنسانتره های جمع شده در انتهای لوله U شکل

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up