اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس احمدی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست بلین اتوماتیک - 12115

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/05/21

00:12

شرح نیازمندی:

در تاریخ مذکور آقای مهندس احمد از مجموعه متیل همیار متقاضی ارسال استانداردها و ایزو های دستگاه آن شرکت بوده اند.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up