اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس یساری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست دیویس تیوب - 13112

تاریخ و ساعت درخواست:

1402/04/13

00:11

شرح نیازمندی:

اختلاف عیار اعلام شده در نمونه های باطله در گاوس یکسان نسبت به نمونه های پیشین

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up