اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس اکبری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 28221101821079

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-02-10

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

نوید افتاده رحمتی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-02-20

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • تعویض باتری PT
  • اضافه کردن پریز پبپ خلاء
keyboard_arrow_up