اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای دکتر صابری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 282211017201224

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-01-25

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

نوید افتاده رحمتی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-01-25

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • صفحه نمایش دستگاه تعویض شد
keyboard_arrow_up