اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس صوری زاده

اطلاعات دستگاه:

دستگاه بلین اتوماتیک - 287230015201122

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-02-18

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-02-21

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • تعویض سنسور چشمی و شیرها
keyboard_arrow_up