اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس صوری زاده

اطلاعات دستگاه:

دستگاه بلین اتوماتیک - 287230015201122

تاریخ و ساعت درخواست:

1399-11-10

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

نوید افتاده رحمتی

تاریخ ارائه خدمات:

1399-11-13

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • ولوم کنترل و Trap نصب شد
keyboard_arrow_up