اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای دکتر فرهادی پور

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 282211014200921

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-03-18

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

نوید افتاده رحمتی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-09-19

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • منبع تغذیه 3 ولت نصب شد
  • باتری مشکل داشت و رفع شد
keyboard_arrow_up