اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس محمدی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه بلین اتوماتیک - 287230013200919

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-08-01

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-08-10

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • نصب سیستم کنترل دما
  • تعویض HMI
  • آپدیت برنامه
  • تصب ترپ و تعویض سل و پلانگر
keyboard_arrow_up