خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1402-06-07

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

در این بازدید عملکرد دستگاه و پاسخ دادن به سوالات در مورد دستگاه به صورت کامل انجام شد.
  • در این بازدید عملکرد دستگاه و پاسخ دادن به سوالات در مورد دستگاه به صورت کامل انجام شد.
keyboard_arrow_up