خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1402-09-15

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

سوال در ارتباط با عملکرد دیویس تیوب و همچنین درخواست ارسال iso را داشتند که هر دو مورد انجام شد.
  • توضیحات لازم در مورد دستگاه دیویس تیوب داده شد و iso دستگاه های پیکنومتر و دیویس تیوب هم ارسال شد.
keyboard_arrow_up