اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس رشیدی پور

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

05/24/1402

11:00

شرح نیازمندی:

در اتباط با نحوه ی تعویض باتری ، کالیبراسیون و کانفینگ دستگاه پیکنومتر سوالاتی داشتند.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up