اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس فرخ بین

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

06/05/1402

11:00

شرح نیازمندی:

ارتباط بین hmi و سنسورفشارسنج (pt )قطع شده بود.

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up