اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس چناریان

اطلاعات دستگاه:

دستگاه تست دیویس تیوب - 13135

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-05-30

شرح نیازمندی:

عدم رسیدن میدان دستگاه دیویس تیوب به 8000 گاوس

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سعید حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402-05-30

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

میدان دستگاه دیویس تیوب به 8000 گاوس نمی رسد.
keyboard_arrow_up