اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس چناریان

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-04-17

شرح نیازمندی:

در مورد نحوه ی تست و کالیبراسیون دستگاه سوال داشتند

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سعید حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1402-04-17

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

اطلاعات کامل در مورد نحوه تست و کالیبراسیون دستگاه به ایشان اراِِِِیه شد .
  • اطلاعات کامل در مورد نحوه تست و کالیبراسیون دستگاه به ایشان اراِِِِیه شد .
keyboard_arrow_up