اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس منوچهری

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

05/20/1402

12:00

شرح نیازمندی:

در ارتباط با نحوه ی آماده سازی نمونه دستگاه بلین ، تست بلین ، نحوه عملکرد تست و استانداردهای مرتبط با دستگاه ، رنج اندازه گیری دانه بندی دستگاه سوالاتی داشتند و همچنین درخواست ایزو دستگاه را کردند .

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up