اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

دکتر بابایی

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-09-04

شرح نیازمندی:

درخواست توضیح درباره چگونگی تعویض باتری و کانفینگ دستگاه پیکنومتر گازی

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1402-10-04

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

توضیحات لازمه درباره نحوه تعویض باتری و کانفینگ کردن دستگاه پیکنومتر گازی داده شد .
  • توضیحات لازمه درباره نحوه تعویض باتری و کانفینگ کردن دستگاه پیکنومتر گازی داده شد .
keyboard_arrow_up