اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس مقدم

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

05/28/1402

شرح نیازمندی:

گزارش نشتی اندک در زمان فشارگیری سل

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up