اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس نباتی

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

10/12/1402

شرح نیازمندی:

عدم همدمایی دستگاه به 32 درجه تنظیمی

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up