اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس نعمتی

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

10/10/1402

شرح نیازمندی:

عدم همدمایی دستگاه پیکنومتر گازی و فیکس شدن دما روی 33 درجه

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up