اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس احمدی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 11113

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-05-21

شرح نیازمندی:

درخواست استاندارد ها و ایزو های مربوط به دستگاهای بلین، پیکنومتر و ... .

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1402-05-21

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

استانداردهای مربوط ارسال شد.
keyboard_arrow_up