اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهدوی

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

10/18/1402

شرح نیازمندی:

سوال در مورد عملکرد گوس متر وخرابی سنسور گوس متر

خدمات ارائه شده

کارشناسان فنی در اسرع وقت جهت پیگیری و ارائه خدمات اقدام خواهند کرد. لطفا تا حصول نتیجه شکیبا باشید.

keyboard_arrow_up