اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

مهندس احمدی

اطلاعات دستگاه:

تاریخ و ساعت درخواست:

1402-06-21

شرح نیازمندی:

کالیبره دستگاه 1 نمیشد و سوالاتی در مورد نحوه ی کالیبراسیون دستگاه داشتند .

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1402-06-21

نحوه ارائه خدمات:

تلفنی

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

توضیحاتی در مورد نحوه کالیبراسیون دستگاه داه و همچنین پیشنهاد تعویض اورینگ به منظور فیکس شدن فشار داده شد
  • توضیحاتی در مورد نحوه کالیبراسیون دستگاه داه و همچنین پیشنهاد تعویض اورینگ به منظور فیکس شدن فشار داده شد
keyboard_arrow_up