اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

سرکار خانم مهندس اشتیاق

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 282211011200820

تاریخ و ساعت درخواست:

1399-10-28

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

نوید افتاده رحمتی

تاریخ ارائه خدمات:

1399-11-02

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید دوره‌ای از دستگاه انجام شد
  • یکی از شیرهای برقی دستگاه تعویض شد
keyboard_arrow_up