اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای دکتر فرهادی پور

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 282211014200921

تاریخ و ساعت درخواست:

1399-11-04

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1399-11-05

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • قرار دادن پورت کانفیگ PT برای تعویض باتری در پشت دستگاه
keyboard_arrow_up