اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای دکتر فرهادی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 282211014200921

تاریخ و ساعت درخواست:

1399-10-15

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1399-10-16

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید دوره ای انجام شد
  • باتری فشار سنج دستگاه تعویض شد
keyboard_arrow_up