اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس گلباف

اطلاعات دستگاه:

دستگاه بلین اتوماتیک - 287230017201225

تاریخ و ساعت درخواست:

1399-11-01

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1399-11-05

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید دوره ای انجام شد
keyboard_arrow_up