اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس محمدی

اطلاعات دستگاه:

دستگاه بلین اتوماتیک - 287230013200919

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-01-20

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

رامین محمدی پور

تاریخ ارائه خدمات:

1400-01-25

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • بازدید دوره‌ای از دستگاه انجام شد
  • پمپ مکش دستگاه تعویض شد
keyboard_arrow_up