اطلاعات درخواست

درخواست کننده:

جناب آقای مهندس اکبری

اطلاعات دستگاه:

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک - 28221101821079

تاریخ و ساعت درخواست:

1400-10-20

شرح نیازمندی:

خدمات ارائه شده

کارشناس فنی:

سید محمدرضا نقیبی حسینی

تاریخ ارائه خدمات:

1400-10-29

نحوه ارائه خدمات:

حضوری

شرح خدمات و اقدامات

شرح تفصیلی ایراد:

  • آپدیت کلی دستگاه به تیپ 4 و تعویض بدنه
keyboard_arrow_up